ONDERZOEK


De maatschappelijke relevantie van kunst vind ik van groot belang. Kunst brengt communicatie en daarmee vaak een eigen standpuntbepaling binnen het maatschappelijke debat. In mijn kunsthistorisch onderzoek gaat het om verbinding met deze maatschappelijke relevantie, meer specifiek de bemoeienis met natuur en landschap.

-Verloren verlangen, moderne representaties van landschap (5mb)
-
Joseph Beuys en de concepten van:
 D(ocumenta) 6 t/m D 9

-
Documenta X, Opnieuw begonnen begin? (4mb)