ONDERWIJS

Beeldend onderwijs is een boeiend en persoonlijk proces. Ik ben van mening dat beelden communiceren over beelden. Toch, in het proces van duiding van beeldtaal is taal het medium van betekenis. Met taal geven wij betekenis aan hetgeen we zien. Het beeld is dan ook nooit subject, maar object. De wereld van het beeld is veelomvattend. Ook het landschap beschouw ik als een beeld. In het onderwijs gaat het om de dialoog, op zoek naar de betekenis van het beeld. Beelden van makers, beelden van anderen; de dialoog over beelden is een kwetsbaar proces waarbij de betekenis vooral de werkelijkheid van de beschouwer vormt.