BEHEER

Als rentmeester NVR werk ik vanuit een persoonlijke visie op het landschap, gekoppeld aan mijn missie waarbij dialoog tussen verleden, heden en toekomst centraal staat. Hierbij zijn cultuurhistorie en ecologische waarden van het landschap belangrijke uitgangspunten. Esthetiek is niet vanzelfsprekend. Voor mij is esthetiek in samenhang met de andere aandachtsgebieden noodzakelijk. In het beheer gaat het dan ook om een esthetische dialoog als aanvul-ling op de bestaande praktijk. Hierbij zie ik de inbreng van kunstenaars als van belang. Kunst kan door de dialoog een verheviging teweeg brengen van het visuele moment. De beschouwer wordt uitgenodigd om in dialoog te gaan met zijn eigen ervaringen.
1   -   2   -   3