BEHEER

Feitelijke veranderingen van de natuur en het landschap spelen een steeds groter wordende rol. Natuurlijke processen zoals verdroging en vernatting leiden tot een andere visuele ruimte. Dit geldt ook voor het beheer van landgoed beukbergen. Als beheerder en rentmeester spelen natuurlijke processen een belangrijke rol. Dit kan alleen maar gepaard gaan met een onderzoekende attitude in relatie tot het streefbeeld van natuur en landschap waarbij cultuur en natuur in samenhang bestaan.

 

 

1   -   2   -   3