BEHEER

Landschap is voortdurend aan verandering onderhevig. In het huidige debat over de publieke ruimte wordt vaak terecht gesproken van verrommeling. Tussen de beleving van het landschap en de feitelijke verandering bestaat echter een verschil. Hollandse landschapsschilders in uit de 17e eeuw en impressionisten uit de 19e eeuw gebruikten het licht om de beleving van het landschap op de voorgrond te plaatsen. Een woeste wolkenlucht geeft een andere beleving dan een rustige grijze hemel. Beheer biedt de mogelijkheid om esthetiek en ethiek in te zetten voor een duurzame leefomgeving.

 
   
1   -   2   -   3